Ước tính chi phí đi Philippines: Ăn ở, đi lại, vui chơi

Ước tính chi phí đi Philippines: Ăn ở, đi lại, vui chơi

Nhìn chung chi phí đi Philippines sẽ tuỳ thuộc vào hình thức du lịch và mức độ chi tiêu của mỗi người. Chi phí có thể từ vài trăm đến vài triệu VND mỗi ngày.
read more