Hướng dẫn đổi tiền Việt sang Philippines: Tỷ giá và lưu ý

Hướng dẫn đổi tiền Việt sang Philippines: Tỷ giá và lưu ý

Bạn có thể đổi tiền Việt sang Philippines ở Việt Nam tại các ngân hàng hoặc cửa hàng, tiêm ang được cấp phép. Nếu đổi tiền tại Philippines, bạn nên đổi sang đồng USD trước để thuận tiện hơn.
read more