Hướng dẫn  khai báo etravel Philippines trước khi nhập cảnh [cập nhật 2024]

Hướng dẫn khai báo etravel Philippines trước khi nhập cảnh [cập nhật 2024]

Theo Thông tấn xã Philippines, từ 1/5/2023, Cục Di trú Philippines (BI) sẽ loại bỏ thẻ khởi hành trên giấy chỉ chấp nhận các biểu mẫu khởi hành và đến trực tuyến từ hệ thống eTravel. Xem ngay hướng dẫn khai báo etravel Philippines từ Du học Việt Phương.
read more