Người Philippines nói tiếng gì chính thức: tiếng Anh hay Filipino?

Người Philippines nói tiếng gì chính thức: tiếng Anh hay Filipino?

Người Philippines nói tiếng gì? Philippines có hơn 100 ngôn ngữ đang được sử dụng. Filipino và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức...
read more