Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Nói, Viết

Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Nói, Viết

Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng có thời lượng 200 phút với 4 phần thi Nghe, Đọc, Nói, Viết, giúp đánh giá toàn diện kỹ năng tiếng Anh của thí sinh dự thi.
read more