Quy đổi điểm Duolingo sang IELTS: Giải pháp cho người “ngại” IELTS

Quy đổi điểm Duolingo sang IELTS: Giải pháp cho người “ngại” IELTS

Việc nhiều trường chấp nhận quy đổi điểm Duolingo sang ielts mở ra cơ hội cho những bạn mong muốn được học tập tại các quốc gia phát triển.
read more